Bijeenkomst Cybercrime

02-02-2023 19:30 - Kantoor Van Wieren en Vellinga - Zuiderschans 4 9101 PZ Dokkum

Cybercrime: wij zijn toch geen doelwit?

Steeds vaker zijn MKB bedrijven slachtoffer van cyberaanvallen. Ransomware, phishing en datalekken zijn termen die we steeds vaker horen en lezen. Maar wat is dit nu eigenlijk, wat gebeurt er precies, ben ik een doelwit? En hoe kunnen we ons hier tegen weren?

In samenwerking met Integripro geven we graag antwoord op deze vragen. Wij zien dat veel klanten steeds vaker te maken krijgen met de cyberrisico's, maar dat hier nog relatief weinig over bekend is.

Op de bijeenkomst op donderdagavond 2 februari informeren wij u over de risico's en geven oplossingen voor het voorkomen en oplossen van cyberrisico's.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen:

- Soorten cyberrisico's
- Werking van cyberrisico's
- Praktische voorbeelden
- Welke maatregelen kunt u nemen
- Wat te doen na een aanval of incident?

INFORMATIE BIJEENKOMST

Datum: Donderdag 2 februari 2023 
Tijd: 19:30 uur 
Locatie: Kantoor van Wieren & Vellinga
Zuiderschans 4, Dokkum 

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze bijeenkomst. 

Programma

Het programma start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. We ronden af rond 21:00 uur, aansluitend is er ruimte om te netwerken. Wij hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom vragen wij u tijdig aan te melden via onderstaande button.

Aanmelden vóór maandag 30 januari.

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer