Wij organiseren ook bijeenkomsten!

Aankomende bijeenkomsten
Bijeenkomst: AI in uw bedrijf 16-04-2024 19:30Kantoor Van Wieren & Vellinga Meer informatie
Lunchbijeenkomst - Wet toekomst pensioenen 12-06-2024 12:00Stania State Meer informatie
Bijeenkomst Gevolgen Duurzaamheidsrapportage 26-09-2024 19:30Kantoor Van Wieren & Vellinga Meer informatie
Voorgaande bijeenkomsten
Bijeenkomst Bedrijfsopvolging en bedrijfsovername 27-09-2023 19:30Kantoor Van Wieren en VellingaMeer informatie
Bijeenkomst Binden & boeien van medewerkers16-05-2023 19:30Kantoor Van Wieren & VellingaMeer informatie
Bijeenkomst Duurzaam ondernemen 21-02-2023 19:30Kantoor Van Wieren & Vellinga Meer informatie
Bijeenkomst Cybercrime02-02-2023 19:30Kantoor Van Wieren en Vellinga Meer informatie

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

  • Ondernemingswinst
  • 11-04-2024

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan worden uitgesteld door de boekwinst op te nemen in een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt vervolgens...

Lees meer

Fiscale migratie: waar is thuis?

  • Internationaal
  • 11-04-2024

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de belastingplichtige fiscaal nog steeds in Nederland woont en corrigeert de aangifte inkomstenbelasting door het opleggen van een...

Lees meer

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

  • Formeel recht
  • 11-04-2024

De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de WOZ-waarde niet eens en vraagt de heffingsambtenaar om een schriftelijke onderbouwing van de waarde. De heffingsambtenaar zet de...

Lees meer