Wij organiseren ook bijeenkomsten!

Voorgaande bijeenkomsten
Bijeenkomst Cybercrime02-02-2023 19:30Kantoor Van Wieren en Vellinga Meer informatie
Bijeenkomst Duurzaam ondernemen 21-02-2023 19:30Kantoor Van Wieren & Vellinga Meer informatie
Bijeenkomst Binden & boeien van medewerkers16-05-2023 19:30Kantoor Van Wieren & VellingaMeer informatie
Bijeenkomst Wet toekomst pensioenen21-11-2023 19:30Kantoor Van Wieren & Vellinga Meer informatie
Bijeenkomst Bedrijfsopvolging en bedrijfsovername 27-09-2023 19:30Kantoor Van Wieren en VellingaMeer informatie

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiƫn heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer