Strategisch duurzaam ondernemen
Verduurzaming als ondernemer doet u niet alleen voor uzelf en uw omgeving, wettelijk bent u ook verplicht om een aantal maatregelen te nemen. Regels kunnen begrenzen, maar er zijn ook regels die kansen bieden om uw organisatie duurzamer en toekomstbestendiger te maken. Waar moet u precies rekening mee houden?

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

  • Overdrachtsbelasting
  • 11-07-2024

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling van overdrachtsbelasting wanneer de levering van een onroerende zaak belast is met omzetbelasting. Dat is het geval...

Lees meer

Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

  • Inkomstenbelasting
  • 11-07-2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de vrijstelling voor groen beleggen per 2025 te verlagen van € 71.251 naar € 30.000. Het betreft een dekkingsmaatregel voor aanpassingen in de...

Lees meer

Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

  • Overige heffingen
  • 11-07-2024

Een eigenaar van een hotel in aanbouw ontving van de gemeente Amsterdam een beschikking waarin de vervangingswaarde van het pand werd vastgesteld op € 36 miljoen. Op basis van deze waarde kreeg de ondernemer ook een aanslag...

Lees meer