Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

  • Agro
  • 30-06-2022

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van I en W aangekondigd dat tot 1 juli geen boetes worden uitgedeeld bij het ontbreken van een kentekenbewijs. Het kenteken moet ook gemeld worden bij de verzekeraar. Die moet namelijk het voertuig aanmelden in het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Wanneer voor een voertuig een ontheffing nodig is of er wordt sneller mee gereden dan 25 km/u, moet er een kentekenplaat op het voertuig zitten. Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde voertuigen een kentekenplaat voeren. Er geldt een APK-plicht voor voertuigen met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Hiervan zijn vrijgesteld land- en bosbouwtrekkers, die worden gebruikt voor land- en tuinbouw en veeteelt en die hoofdzakelijk rijden op het terrein waar de activiteit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers.

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

  • Formeel recht
  • 11-08-2022

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is...

Lees meer

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

  • Onroerende zaken
  • 11-08-2022

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming...

Lees meer

Regels grasland scheuren

  • Agro
  • 11-08-2022

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief...

Lees meer