Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden

 • Agro
 • 23-06-2022

De NVWA heeft onlangs bekendgemaakt dat zij nadrukkelijker gaat toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’. Reden hiervoor is onder meer de noodzakelijke tracering bij dierziekten.

Sinds 21 april 2021 is het identificatie- en registratiebeleid voor houders van paardachtigen aangescherpt. Deze aanscherping is een verplichting vanuit Europese wetgeving, waardoor snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk is. Om deze reden is het nodig om locaties, waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben.

Elke paardachtige moet:

 • voorzien zijn van een chip;
 • voorzien zijn van een paspoort;
 • geregistreerd staan op een Uniek Bedrijfsnummer UBN), indien de paarden gewoonlijk op die locatie verblijven.

De exploitant van een locatie waar paardachtigen worden gehouden, moet aan de volgende eisen voldoen:

 • de locatie heeft een UBN-nummer voor paardachtigen;
 • paardachtigen worden gekoppeld aan dit UBN-nummer (bij verblijf van 30 dagen of langer);
 • het paspoort moet op de locatie waar het paard verblijft, aanwezig zijn; en
 • in een bedrijfsregister moeten paardachtigen worden bijgehouden die langer dan 24 uur aan- of afwezig zijn. Dit bedrijfsregister is vormvrij en mag op papier of elektronisch worden bijgehouden.

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

 • Agro
 • 30-06-2022

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid - in dit geval 42 kg/m2 - volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per...

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

 • Agro
 • 30-06-2022

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen, dat bij het gebruik van deze technieken in...

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

 • Agro
 • 30-06-2022

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van I en W...

Lees meer