Europees geld voor grondgebonden varkens- en pluimveebedrijven

  • Agro
  • 19-05-2022

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de inputprijzen voor Nederlandse agrariërs substantieel verhoogd zijn, waaronder de voerprijzen in de varkens- en pluimveesectoren. De minister van LNV heeft daarom besloten de aan Nederland toegewezen € 8 miljoen uit de EU-landbouwcrisisreserve toe te voegen aan het huidige GLB-budget voor de vergroening in 2022 voor grondgebonden landbouwers met substantiële aantallen varkens en pluimvee.

De landbouwcrisisreserve is bij de hervorming van het GLB in 2014 ingesteld en is gevuld met middelen die door grondgebonden agrariërs bijeen zin gebracht door inhouding van een deel van de directe betalingen. De reserve kan worden gebruikt in crisissituaties wanneer de prijzen of markten instabiel zijn en wordt nu vanwege de Oekraïne-crisis voor het eerst door de Europese Commissie in werking gezet met als doel de voedselzekerheid te vergroten en marktverstoringen aan te pakken. Randvoorwaarde is dat het landbouwers ondersteunt die activiteiten verrichten waarmee de duurzaamheidsdoelstellingen worden nagestreefd.

Nederland zal de plannen voor 30 juni 2022 aan de Commissie moeten melden. De betalingen moeten uiterlijk 30 september 2022 zijn verricht.

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

  • Agro
  • 30-06-2022

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid - in dit geval 42 kg/m2 - volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per...

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

  • Agro
  • 30-06-2022

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen, dat bij het gebruik van deze technieken in...

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

  • Agro
  • 30-06-2022

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van I en W...

Lees meer