TVL-aanvraag compleet maken

  • Agro
  • 12-05-2022

Bedrijven uit alle sectoren, die door de coronacrisis meer dan 30% omzetverlies hebben geleden, hadden de mogelijkheid om hiervoor via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een tegemoetkoming aan te vragen. Wanneer u TVL heeft aangevraagd, maar nog niet alle informatie heeft aangeleverd, is het belangrijk dit snel te doen. Reden hiervoor is dat de tegemoetkoming na 30 juni 2022 niet meer verleend mag worden.

Er staan nog veel aanvragen open omdat niet alle gegevens zijn aangeleverd. De betreffende aanvragers krijgen een verzoek van RVO.nl om binnen twee weken de aanvullende gegevens in te sturen. Wanneer dit niet binnen die termijn geschiedt, wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen. Indien de taak (verzoek aanlevering gegevens) is gesloten, kan deze taak volgens RVO.nl niet weer opengesteld worden.

Voor starters geldt een uitzondering. Voor deze groep gaat binnenkort de aanvraagperiode voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 open. Bezwaren en de vaststelling van de definitieve subsidie voor deze groep mogen ook na 30 juni 2022 behandeld worden.

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

  • Agro
  • 30-06-2022

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid - in dit geval 42 kg/m2 - volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per...

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

  • Agro
  • 30-06-2022

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen, dat bij het gebruik van deze technieken in...

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

  • Agro
  • 30-06-2022

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van I en W...

Lees meer