Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10

  • Agro
  • 05-05-2022

Het afromingspercentage bij de overgang van een fosfaatrecht is met ingang van 30 april 2022 weer verlaagd naar 10%. De reden hiervoor is dat het totaal aantal fosfaatrechten in Nederland onder het fosfaatproductieplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat is gekomen. De Meststoffenwet bepaalt dat in dat geval het afromingspercentage met onmiddellijke ingang wordt verlaagd van 20 naar 10. Dit betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bij een registratie van een kennisgeving van een overdracht van fosfaatrechten die na 29 april 2022 wordt geregistreerd, afroomt tegen het lagere percentage van 10.

Bij een registratie van een kennisgeving, die is uitgevoerd tussen 6 juni 2019 en 30 april 2022, blijft het percentage 20.

Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid

  • Agro
  • 30-06-2022

Naar aanleiding van een NVWA-controle kreeg een pluimveehouder een boete opgelegd, omdat de maximale bezettingsdichtheid - in dit geval 42 kg/m2 - volgens de berekening van de NVWA in twee stallen was overschreden. De boete bedroeg € 1.500 per...

Lees meer

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

  • Agro
  • 30-06-2022

De minister van LNV roept pluimveehouders op om hoogspanningstechnieken, die in stallen worden gebruikt voor de reductie van fijnstof, uit voorzorg uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen, dat bij het gebruik van deze technieken in...

Lees meer

Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen

  • Agro
  • 30-06-2022

Vanaf 1 juli moet bij een controle voor ieder landbouwvoertuig en niet zelfrijdend werkmaterieel een kentekenbewijs overgelegd kunnen worden. Daarvoor moet het voertuig geregistreerd staan bij de RDW. Eind vorig jaar heeft de minister van I en W...

Lees meer