Wijzigingen IKB Varken per 1 februari

 • Agro
 • 13-01-2022

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de voorschriften van IKB Varken. Ook de Algemene Voorwaarden, Certificeringscriteria en Erkenningsvoorwaarden worden gewijzigd. De belangrijkste wijzingen zijn:

 • De norm om 1% van de aanwezige dierplaatsen te reserveren als ziekenboeg wordt losgelaten. Wel moet aangetoond kunnen worden dat een herstelruimte gemaakt kan worden om bijvoorbeeld zieke, gewonde of agressieve dieren af te zonderen.
 • Om te zorgen dat het transport van de dieren netjes verloopt, worden stapsgewijs eisen gesteld aan transporteurs via de Erkenningsregeling Diertransport (QLT). Vanaf 1 januari 2022 moet een erkende transporteur ingezet worden bij het transport van slachtdieren, vanaf 1 juli 2022 ook bij biggen. Vanaf 1 juli 2023 is dit verplicht bij alle dieren, bij zowel nationaal als internationaal transport. Er geldt een uitzondering voor eigen transport (biggen of gelten van of naar eigen bedrijf).
 • Er mogen alleen antibiotica ingezet worden die op de positieve lijst staan.
 • Alle bedrijfsbezoekers moeten zich registreren.
 • Wanneer een bedrijf drie jaar met de dierdagdosering in het actieniveau zit, moet een expertteam samengesteld worden. Het expertteam bestaat uit een geborgde varkensdierenarts, een externe deskundige zoals een voervoorlichter en een onafhankelijke procesbegeleider.
 • In het aanvullende BGP-actieniveau moet aandacht besteed worden aan het gebruik van colistine op het bedrijf. Colistine is een middel dat belangrijk is in de humane geneeskunde en waarvan het gebruik beperkt moet worden in de diergeneeskunde.
 • De actieniveaus voor dierdagdosering zijn gewijzigd naar de door SDa vastgestelde niveaus voor 2022. Voor vleesvarkens, biggen en zeugen ligt het actieniveau op 5, voor speenbiggen op 20.
 • Er mogen geen homeopathische middelen zonder Reg NL-H nummer op het bedrijf aanwezig zijn of ingezet worden.
 • Het vleeskeurmerk IKB mag onder voorwaarden gebruikt worden door deelnemers op correspondentiemateriaal en in bedrijfsruimten om te laten zien aan de opvolgende schakel dat zij gecertificeerd zijn.

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

 • Formeel recht
 • 27-01-2022

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor een overtreding is vernietigd, kan daarna...

Lees meer

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

 • Vennootschapsbelasting
 • 27-01-2022

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de som van de winst van het jaar en de vier...

Lees meer

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

 • Corona update
 • 27-01-2022

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers voor langere tijd of meerdere keren de...

Lees meer