Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen

  • Agro
  • 06-01-2022

Ondernemers, die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De investering moet daarvoor vermeld staan op de energielijst. De EIA komt bovenop de ‘gewone’ investeringsaftrek. Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Energielijst. De investering moet minimaal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA bedraagt 45%.

Energielijst

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen in de land- en tuinbouw die in 2022 voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

•    HR-luchtverwarmers;
•    warmteterugwinningssystemen uit luchtwassers;
•    verwarmingssystemen voor bestaande pluimveestallen;
•    energiezuinige ventilatoren;
•    warmteterugwinningssystemen uit ventilatielucht;
•    isolatie voor bestaande constructies;
•    LED-verlichting in of bij bedrijfsgebouwen;
•    droog- en verwarmingssystemen voor ventilatielucht in bewaarloodsen;
•    warmtepompen;
•    energiezuinige koel- en vriesinstallatie;
•    energie-efficiënte melkkoeling;
•    energie-, gevel- en buitenschermen;
•    energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen;
•    bandenspanningsregelsystemen;
•    grondwarmtewisselaars;
•    zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 15 kW.

Aanvragen

De EIA moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke energielijst van toepassing is.

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

  • Formeel recht
  • 27-01-2022

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor een overtreding is vernietigd, kan daarna...

Lees meer

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

  • Vennootschapsbelasting
  • 27-01-2022

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de som van de winst van het jaar en de vier...

Lees meer

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

  • Corona update
  • 27-01-2022

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers voor langere tijd of meerdere keren de...

Lees meer