Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021

 • Agro
 • 23-12-2021

Aan het einde van het jaar moet de mestboekhouding weer afgesloten worden. Welke gegevens moeten worden vastgelegd en waar moet u op letten?

Algemeen

 • Bepaling van de omvang van de mestvoorraden. Leg deze per mestopslag vast.
 • Vastlegging van de voorraden overige meststoffen (kunstmest).
 • Vaststelling gemiddeld aantal aanwezige dieren over 2021 (veesaldo- of diertelkaart).
 • Periode en aantal naar natuurterreinen uitgeschaarde dieren.

Staldieren

 • Leg het aantal op 31 december aanwezige dieren en het bijhorende gewicht vast.
 • Bepaal de omvang van de voervoorraden.

Melkvee (BEX/kringloopwijzer)

 • Hoeveelheid geproduceerde koemelk (afgeleverd, zelf verzuiveld, melk voor kalveren, ‘antibioticamelk’ en privémelk.
 • Zorg dat alle partijen ruwvoer (kuilen, maar ook alle losse balen) zijn bemonsterd en dat de omvang is vastgesteld door de monsternemer. De bedrijfsplattegrond met daarop de plaatsen van alle voeropslagen dient ondertekend te zijn door u en de monsternemer.
 • Leg de omvang van de voervoorraden (ruwvoer, bijproducten, krachtvoer) per einde van het jaar vast op een situatieschets en voorzie deze schets van datum en handtekening.

Zorg ervoor dat de vastgelegde gegevens overeenkomen met de financiële administratie.

Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan

 • Formeel recht
 • 27-01-2022

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete oplegt als aan de overtreder wegens dezelfde overtreding reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd. Als een boete voor een overtreding is vernietigd, kan daarna...

Lees meer

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen

 • Vennootschapsbelasting
 • 27-01-2022

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt als de jaarwinst niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de som van de winst van het jaar en de vier...

Lees meer

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

 • Corona update
 • 27-01-2022

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers voor langere tijd of meerdere keren de...

Lees meer