Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

  • Agro
  • 18-11-2021

Het kabinet heeft besloten extra financiële steun te verlenen aan bedrijven, die worden getroffen door de aanscherping van de coronamaatregelen. Voor deze aanpassingen wordt 1,3 miljard euro uitgetrokken.

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt ook in het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. Ondernemers die in dit kwartaal minimaal 30% omzetverlies hebben ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regeling voldoen, kunnen in de loop van dit kwartaal TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. De subsidie wordt berekend met het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een subsidiepercentage van 85%. De regeling is ook toegankelijk voor ondernemers, die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan.

Daarnaast hebben land- en tuinbouwbedrijven nog steeds te maken met het landbouwspecifieke plafond van het staatssteunkader, waardoor gelijke behandeling met andere bedrijven die TVL-steun ontvangen niet mogelijk is. Daarom wordt de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) ook in het vierde kwartaal opengesteld. Hiervoor is 20 miljoen euro gereserveerd.

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

  • Formeel recht
  • 25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018....

Lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

  • Inkomstenbelasting
  • 25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

  • Omzetbelasting
  • 25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen voor zover hij de goederen en diensten gebruikt voor met omzetbelasting...

Lees meer