Voor zzp'ers en starters

Advies en ondersteuning voor (startende) ondernemers

Als startende ondernemer en zzp'er zijn er veel dingen die geregeld moeten worden. Het uitwerken van ondernemersplannen, regelen van belastingzaken en het opzetten en inrichten van de (financiële) administratie.

Een ondernemersplan opstellen 

Voor veel startende ondernemers is het maken van een ondernemersplan een eerste stap. De stap om zelf te ondernemen is genomen, nu is het tijd om de plannen gedetailleerder uit te werken. Maar, hoe moet dat? Bij van Wieren en Vellinga hebben wij veel ervaring met het begeleiden en adviseren van ondernemers, zowel startende als gevestigde ondernemers. Wij helpen u de juiste stappen te zetten.

Een hypotheek voor zelfstandigen of zzp’ers?

Wil je als zelfstandig ondernemer of zzp’er een hypotheek afsluiten? Ben je minimaal twee volledige boekjaren actief zijn als zelfstandig ondernemer? Dan kun je wellicht een hypotheek afsluiten. Wij helpen u de juiste stap te zetten. Wij bieden ondersteuning en begeleiding in ontwikkelingen op weg naar uw doelen. U bent van harte welkom in ons kantoor in Dokkum.

Altijd up-to-date 

Door onze jarenlange ervaring in het financiële werkveld, kunnen wij uw administratie en andere belastingzaken uit handen nemen. Dit scheelt u tijd, maak kan ook veel geld opleveren. Wij zijn altijd up-to-date als het gaat om bijvoorbeeld nieuwe regelgevingen of subsidies. 

Wij stellen de juiste vragen

Wij helpen met het beantwoorden van belangrijke vragen voor ondernemers. Denk daarbij aan vragen als: waar staat uw bedrijf over vijf of tien jaar? Hoe zorgt u goed voor uw personeel en wat speelt er op dit moment op de markt? Door het stellen van de juiste vragen, halen we samen het beste in u en uw onderneming naar boven. 

Wij denken vanuit de klant 

Het verschil tussen van Wieren en Vellinga en andere accountantsbureaus, is onze persoonlijke werkwijze, wij denken vanuit de klant en hoe we deze zo goed mogelijk kunnen bedienen. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. 

Neem contact op

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer