Subsidies en financiering

Subsidieadvies over uw investering of innovatie?

Wilt u weten van welke subsidies uw onderneming kunt profiteren? Wij adviseren ondernemers in de subsidiekansen en financieringsmogelijkheden.

Subsidieregelingen voor ondernemers 

Als ondernemer wilt u natuurlijk innoveren, groeien en uw ondernemingsambities bereiken. Bij de missie tot innovatie van een bedrijf, is de kans groot dat u aanspraak maakt op subsidieregelingen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van subsidies, financieringen en de kennis en wetgeving hiervan. Voor deskundig advies en praktische ondersteuning in financierings- of subsidietrajecten denken wij met u mee.

Kennis van zaken en hulp bij aanvragen 

De subsidieadviseurs van Van Wieren & Vellinga helpen u bij het vinden van de juiste middelen om mogelijke risico’s tot een minimum te beperken. Onze subsidieadviseurs hebben de afgelopen jaren vele ondernemers geholpen met het aanvragen van subsidies. Onze langetermijnvisie en inhoudelijke kennis van de regelingen, netwerk en kennis van de sectoren waarin wij actief zijn, stellen ons in staat om aanvragen op te stellen met de grootste kans van slagen. 

Subsidieaanvragen in regio Dokkum 

Met meer dan twintig jaar ervaring als subsidieadviseurs, kennen we de regio waarin u met uw bedrijf actief bent. We hebben diepgaande kennis over de beschikbare subsidies in Fryslân en de bijbehorende regelgeving. Door de juiste informatie en de juiste mensen om u heen te verzamelen, kunt u de beschikbare subsidies in uw regio optimaal benutten. Daarmee stelt u de toekomst van uw onderneming veilig en kunt u werken aan een toekomstbestendige onderneming.  

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. 

Neem contact op

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer