IT advies

Slimme digitale mogelijkheden kunnen eenvoudig tijd en kosten besparen

Er is altijd een stap te zetten in efficiëntie. Als ondernemer bent u altijd op zoek naar de volgende stap. Door slimme digitale mogelijkheden in te zetten kunt u eenvoudig tijd en kosten besparen.

IT-advies op maat

IT, oftewel Information Technology, is een belangrijk onderdeel van de groei- en ontwikkelingsplannen voor uw onderneming. De IT-wereld is continu in beweging. Het digitale landschap van uw onderneming moet goed afgestemd zijn op uw missie en visie, medewerkers, processen en natuurlijk de toekomst. De juiste inzet van technische ontwikkelingen in uw onderneming maakt het geheel efficiënter en toekomstbestendiger.

Onze adviseurs analyseren uw administratieve processen, installeren slimme applicaties en ondersteunen bij de opstart. Wij bieden advies op maat. 

Het doel van IT en ICT?

De digitale omgeving van uw onderneming en de inzet van IT en ICT hierbij heeft meerdere doelstellingen. Het moet medewerkers ondersteunen in hun werk en het moet voor klanten makkelijker worden om zaken met u te doen. Tot zover duidelijk. ICT moet zo flexibel zijn, dat het zich kan aanpassen aan iedere verandering binnen de organisatie. 

Technologie binnen uw onderneming 

Technologie heeft de afgelopen decennia een prominente rol binnen ons leven ingenomen, zowel op de werkvloer als in ons privéleven. Het is dus van groot belang om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de kansen die in de afgelopen jaren zijn ontstaan. Van Wieren & Vellinga weet waar deze kansen liggen en hoe ze benut moeten worden. 

Van Wieren & vellinga, uw IT-partner in de omgeving van Dokkum

Door de unieke combinatie van kennis, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een mensgerichte- en persoonlijke aanpak, weten wij hoe we uw onderneming naar een hoger digitaal niveau kunnen tillen. Maak gebruik van onze kennis en ga voor echte toekomstbestendigheid. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. 

Neem contact op

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer