Financiele planning

Inzicht in uw financiële planning, voor nu en in de toekomst

Niet alleen uw zakelijke, maar ook uw persoonlijke financiële situatie verdient aandacht. Waar wilt u staan over 5 jaar? Bouw ik wel voldoende pensioen op? Ben ik financieel gezond? Wij geven inzicht.

Wat is een financiële planning?

Een financiële planning geeft inzicht in uw financiële situatie. Met inzicht in financiën en fiscaliteiten heeft u een goede basis om uw financiële doelen te realiseren. Dit kan zowel toegepast worden op uw zakelijke, maar ook op uw persoonlijke financiële leven. 

Van Wieren & Vellinga is gecertificeerd 

Als lid van de vereniging Federatie Financiële Planners (FFP) zijn wij gecertificeerd door de Stichting Certificering FFP, de stichting die het creëren, bevorderen en in stand houden van de kwaliteit van het beroep van financieel planners nastreeft. Financiële planning is hiermee vakinhoudelijk verantwoord, zodat de belangen van u als consument beschermd worden. 

Onze werkwijze

Onze financiële planners starten met een inventarisatie van uw huidige inkomen, uitgaven en vermogen. Ook brengen we de te verwachten toekomstige ontwikkelingen in kaart. Welke vragen wilt u beantwoord hebben in het financieel plan? Wat zijn uw wensen en doelstellingen? Vanuit deze vragen starten wij met het opstellen van uw financiële planning. Vervolgens analyseren wij uw huidige financiële situatie. Samen bekijken we in hoeverre uw doelen haalbaar zijn en hoe haalbaar ze zijn. Met een gedegen financieel plan bent u klaar voor de toekomst. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. 

Neem contact op

Verlaging voorschotpercentage TEK

  • Subsidies
  • 30-03-2023

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling van de energieprijzen heeft de minister van EZK het voorschotpercentage voor de TEK verlaagd. Om het risico van terugbetalingen te beperken is het...

Lees meer

Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

  • Subsidies
  • 30-03-2023

De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb gewijzigd. De subsidieregeling geldt voor mkb-ondernemingen, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Zij kunnen subsidie...

Lees meer

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

  • Sociale verzekeringen
  • 30-03-2023

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de tegemoetkomingen in de Wtl is het lage-inkomensvoordeel (LIV). De minister van SZW heeft een...

Lees meer