Financiele planning

Inzicht in uw financiële planning, voor nu en in de toekomst

Niet alleen uw zakelijke, maar ook uw persoonlijke financiële situatie verdient aandacht. Waar wilt u staan over 5 jaar? Bouw ik wel voldoende pensioen op? Ben ik financieel gezond? Wij geven inzicht.

Wat is een financiële planning?

Een financiële planning geeft inzicht in uw financiële situatie. Met inzicht in financiën en fiscaliteiten heeft u een goede basis om uw financiële doelen te realiseren. Dit kan zowel toegepast worden op uw zakelijke, maar ook op uw persoonlijke financiële leven. 

Van Wieren & Vellinga is gecertificeerd 

Als lid van de vereniging Federatie Financiële Planners (FFP) zijn wij gecertificeerd door de Stichting Certificering FFP, de stichting die het creëren, bevorderen en in stand houden van de kwaliteit van het beroep van financieel planners nastreeft. Financiële planning is hiermee vakinhoudelijk verantwoord, zodat de belangen van u als consument beschermd worden. 

Onze werkwijze

Onze financiële planners starten met een inventarisatie van uw huidige inkomen, uitgaven en vermogen. Ook brengen we de te verwachten toekomstige ontwikkelingen in kaart. Welke vragen wilt u beantwoord hebben in het financieel plan? Wat zijn uw wensen en doelstellingen? Vanuit deze vragen starten wij met het opstellen van uw financiële planning. Vervolgens analyseren wij uw huidige financiële situatie. Samen bekijken we in hoeverre uw doelen haalbaar zijn en hoe haalbaar ze zijn. Met een gedegen financieel plan bent u klaar voor de toekomst. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. 

Neem contact op

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer