Bedrijfsopvolging

Hulp en advies bij het overdragen van een onderneming aan een opvolger

Heeft u een opvolger? Het overdragen van een onderneming aan een opvolger is een intensief proces. In persoonlijke en eerlijke gesprekken maken we alles bespreekbaar. Zo kunt u met een gerust hart het bedrijf aan uw opvolger(s) overdragen.

Bedrijfsopvolging in een notendop

Wanneer spreken we van een bedrijfsopvolging en wat houdt het precies in? Van bedrijfsopvolging is sprake wanneer het bedrijf wordt voortgezet nadat een ondernemer ermee stopt, maar de continuïteit van het bedrijf wil waarborgen. 

Zoveel mensen, zoveel wensen 

Bij het proces van bedrijfsopvolging kunnen veel partijen betrokken zijn. Denk hierbij aan particulieren, werknemers, investeerders, aandeelhouders, concurrenten, en familieleden. Van Wieren & Vellinga begeleidt ondernemers en andere betrokken partijen bij het voorspoedig laten verlopen van een bedrijfsopvolging. 

Bedrijfsopvolging in een familiebedrijf

Voor de bedrijfsopvolging van een familiebedrijf moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat twee van de drie familiebedrijven er niet in slaagt de bedrijfsoverdracht succesvol af te ronden. Laat u begeleidden en adviseren door onze ervaren deskundigen en breng de bedrijfsopvolging wél tot een goed einde. 

Bereik uw doelen

Bedrijfsopvolging binnen de familie is geen rationeel proces, daar horen emoties bij. Bij van Wieren & Vellinga kennen, herkennen en erkennen wij deze emoties. We maken samen met u een plan van aanpak waarin we alle aspecten van de overname rustig doornemen om zo tot een soepele en succesvolle overdracht te komen. Wij helpen u uw doelen te bereiken. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Neem contact op

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

  • Ondernemingswinst
  • 11-04-2024

De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan worden uitgesteld door de boekwinst op te nemen in een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt vervolgens...

Lees meer

Fiscale migratie: waar is thuis?

  • Internationaal
  • 11-04-2024

Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de belastingplichtige fiscaal nog steeds in Nederland woont en corrigeert de aangifte inkomstenbelasting door het opleggen van een...

Lees meer

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

  • Formeel recht
  • 11-04-2024

De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de WOZ-waarde niet eens en vraagt de heffingsambtenaar om een schriftelijke onderbouwing van de waarde. De heffingsambtenaar zet de...

Lees meer