Bedrijfsopvolging

Hulp en advies bij het overdragen van een onderneming aan een opvolger

Heeft u een opvolger? Het overdragen van een onderneming aan een opvolger is een intensief proces. In persoonlijke en eerlijke gesprekken maken we alles bespreekbaar. Zo kunt u met een gerust hart het bedrijf aan uw opvolger(s) overdragen.

Bedrijfsopvolging in een notendop

Wanneer spreken we van een bedrijfsopvolging en wat houdt het precies in? Van bedrijfsopvolging is sprake wanneer het bedrijf wordt voortgezet nadat een ondernemer ermee stopt, maar de continuïteit van het bedrijf wil waarborgen. 

Zoveel mensen, zoveel wensen 

Bij het proces van bedrijfsopvolging kunnen veel partijen betrokken zijn. Denk hierbij aan particulieren, werknemers, investeerders, aandeelhouders, concurrenten, en familieleden. Van Wieren & Vellinga begeleidt ondernemers en andere betrokken partijen bij het voorspoedig laten verlopen van een bedrijfsopvolging. 

Bedrijfsopvolging in een familiebedrijf

Voor de bedrijfsopvolging van een familiebedrijf moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat twee van de drie familiebedrijven er niet in slaagt de bedrijfsoverdracht succesvol af te ronden. Laat u begeleidden en adviseren door onze ervaren deskundigen en breng de bedrijfsopvolging wél tot een goed einde. 

Bereik uw doelen

Bedrijfsopvolging binnen de familie is geen rationeel proces, daar horen emoties bij. Bij van Wieren & Vellinga kennen, herkennen en erkennen wij deze emoties. We maken samen met u een plan van aanpak waarin we alle aspecten van de overname rustig doornemen om zo tot een soepele en succesvolle overdracht te komen. Wij helpen u uw doelen te bereiken. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Neem contact op

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer