Bedrijfsopvolging

Hulp en advies bij het overdragen van een onderneming aan een opvolger

Heeft u een opvolger? Het overdragen van een onderneming aan een opvolger is een intensief proces. In persoonlijke en eerlijke gesprekken maken we alles bespreekbaar. Zo kunt u met een gerust hart het bedrijf aan uw opvolger(s) overdragen.

Bedrijfsopvolging in een notendop

Wanneer spreken we van een bedrijfsopvolging en wat houdt het precies in? Van bedrijfsopvolging is sprake wanneer het bedrijf wordt voortgezet nadat een ondernemer ermee stopt, maar de continuïteit van het bedrijf wil waarborgen. 

Zoveel mensen, zoveel wensen 

Bij het proces van bedrijfsopvolging kunnen veel partijen betrokken zijn. Denk hierbij aan particulieren, werknemers, investeerders, aandeelhouders, concurrenten, en familieleden. Van Wieren & Vellinga begeleidt ondernemers en andere betrokken partijen bij het voorspoedig laten verlopen van een bedrijfsopvolging. 

Bedrijfsopvolging in een familiebedrijf

Voor de bedrijfsopvolging van een familiebedrijf moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat twee van de drie familiebedrijven er niet in slaagt de bedrijfsoverdracht succesvol af te ronden. Laat u begeleidden en adviseren door onze ervaren deskundigen en breng de bedrijfsopvolging wél tot een goed einde. 

Bereik uw doelen

Bedrijfsopvolging binnen de familie is geen rationeel proces, daar horen emoties bij. Bij van Wieren & Vellinga kennen, herkennen en erkennen wij deze emoties. We maken samen met u een plan van aanpak waarin we alle aspecten van de overname rustig doornemen om zo tot een soepele en succesvolle overdracht te komen. Wij helpen u uw doelen te bereiken. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Neem contact op

Dienstverlening hospice niet te vergelijken met hotel

  • Omzetbelasting
  • 18-07-2024

In de btw-richtlijn is bepaald dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging en daarmee nauw samenhangende handelingen. Deze vrijstelling is in de Wet OB 1968 opgenomen met als omschrijving het verzorgen en...

Lees meer

Vooruitbetaling collegegeld ter verkrijging verblijfsvergunning

  • Inkomstenbelasting
  • 18-07-2024

In een procedure over de aftrek van scholingskosten heeft de staatssecretaris van Financiën beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag. De casus is vergelijkbaar met een recente uitspraak van Hof Den...

Lees meer

Flexibele kapitalisatiefactoren bij WOZ-waardebepaling

  • Overige heffingen
  • 18-07-2024

Op 31 juli 2020 heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam de WOZ-waarden voor het jaar 2019 vastgesteld van meerdere onroerende zaken, variërend van € 197.000 tot € 1.814.000. De eigenaar van de onroerende zaken heeft bezwaar...

Lees meer