Bedrijfsopvolging

Hulp en advies bij het overdragen van een onderneming aan een opvolger

Heeft u een opvolger? Het overdragen van een onderneming aan een opvolger is een intensief proces. In persoonlijke en eerlijke gesprekken maken we alles bespreekbaar. Zo kunt u met een gerust hart het bedrijf aan uw opvolger(s) overdragen.

Bedrijfsopvolging in een notendop

Wanneer spreken we van een bedrijfsopvolging en wat houdt het precies in? Van bedrijfsopvolging is sprake wanneer het bedrijf wordt voortgezet nadat een ondernemer ermee stopt, maar de continuïteit van het bedrijf wil waarborgen. 

Zoveel mensen, zoveel wensen 

Bij het proces van bedrijfsopvolging kunnen veel partijen betrokken zijn. Denk hierbij aan particulieren, werknemers, investeerders, aandeelhouders, concurrenten, en familieleden. Van Wieren & Vellinga begeleidt ondernemers en andere betrokken partijen bij het voorspoedig laten verlopen van een bedrijfsopvolging. 

Bedrijfsopvolging in een familiebedrijf

Voor de bedrijfsopvolging van een familiebedrijf moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat twee van de drie familiebedrijven er niet in slaagt de bedrijfsoverdracht succesvol af te ronden. Laat u begeleidden en adviseren door onze ervaren deskundigen en breng de bedrijfsopvolging wél tot een goed einde. 

Bereik uw doelen

Bedrijfsopvolging binnen de familie is geen rationeel proces, daar horen emoties bij. Bij van Wieren & Vellinga kennen, herkennen en erkennen wij deze emoties. We maken samen met u een plan van aanpak waarin we alle aspecten van de overname rustig doornemen om zo tot een soepele en succesvolle overdracht te komen. Wij helpen u uw doelen te bereiken. 

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over de verschillende onderdelen van accountancy en advies? Neem contact op met van Wieren & Vellinga via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Neem contact op

Verlaging voorschotpercentage TEK

  • Subsidies
  • 30-03-2023

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling van de energieprijzen heeft de minister van EZK het voorschotpercentage voor de TEK verlaagd. Om het risico van terugbetalingen te beperken is het...

Lees meer

Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

  • Subsidies
  • 30-03-2023

De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb gewijzigd. De subsidieregeling geldt voor mkb-ondernemingen, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Zij kunnen subsidie...

Lees meer

Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

  • Sociale verzekeringen
  • 30-03-2023

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in dienst te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de tegemoetkomingen in de Wtl is het lage-inkomensvoordeel (LIV). De minister van SZW heeft een...

Lees meer