Bijeenkomst Wet toekomst pensioenen

21-11-2023 19:30 - Kantoor Van Wieren & Vellinga - Zuiderschans 4 9101 PZ Dokkum

Wil jij je laten informeren over de gevolgen van de verandering die de nieuwe pensioenwet met zich meebrengen? Jaap Cuperus van Pensioen Adviesgroep vertelt wat jij kunt doen om te zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan de eisen die de nieuwe wetgeving stelt. 

Update 20 november 2023: de bijeenkomst gaat niet door wegens te weinig deelnemers.

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer