Bijeenkomst Bedrijfsopvolging en bedrijfsovername

27-09-2023 19:30 - Kantoor Van Wieren en Vellinga - Zuiderschans 4 9101 PZ Dokkum

De komende jaren zullen een groot aantal ondernemers de pensioenleeftijd bereiken. Dit betekent dat veel bedrijven te maken krijgen met overnames. Het vinden van een opvolger of het overdragen van een onderneming is een intensief proces. Waarmee moet u rekening houden en welke partijen kunnen u hierin ondersteunen?

Bedrijfsovernames kunnen complex zijn en brengen verschillende juridische, financiële, operationele en zelfs emotionele uitdagingen met zich mee. Succesvolle overnames vereisen zorgvuldige planning, een goed begrip van de markt en de industrie, en een doordachte strategie om de waarde van het bedrijf te behouden.

Bij deze bijeenkomst leert u waarmee rekening te houden, ontmoet u collega- ondernemers in vergelijkbare situaties en ontdekt u belangrijke tips & tricks om het proces voorspoedig te laten verlopen.

Tijdens de bijeenkomst vertellen twee inspirerende ondernemers én ervarings- deskundigen over het thema en wat hierbij komt kijken.

Daan Noort van UNO bedrijfsadviseurs en Douwe Vellinga nemen de bezoekers mee in de mogelijkheden, geven concrete adviezen en vertellen hoe de doelen bij een succesvolle bedrijfsovername behaald kunnen worden.

Het programma start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur. We ronden af rond 21:00 uur, aansluitend is er ruimte om te netwerken. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de bijeenkomst. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Meld u dan aan voor de bijeenkomst via onderstaande link.

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is bepaald dat voor een belastingplichtige, die loon geniet...

Lees meer

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

  • Inkomstenbelasting
  • 07-12-2023

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de set-asideregeling werd subsidie verleend voor de aanleg...

Lees meer

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

  • Arbeidsrecht
  • 07-12-2023

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat deze zogeheten 24-weken-eis in strijd is met de...

Lees meer