Dokkum, 0519-228150

Visie

Door voortdurende ontwikkeling van onze kennis en vaardigheden en met gebruikmaking van de modernste technieken, willen wij tegen de laagste mogelijke kosten de beste kwaliteit leveren aan onze klanten en hen zoveel mogelijk ontzorgen op de terreinen waar wij deskundig in zijn. Dit geeft ons de professionele uitdaging die wij wensen. Wij hebben hierbij oog voor onze medewerkers, omdat zij vorm en inhoud geven aan onze dienstverlening en zich persoonlijk betrokken voelen bij onze organisatie. Alleen als team kunnen wij optimale prestaties leveren in het belang van onze klanten en onze organisatie. Daarnaast hebben wij oog voor de belangen van de regio waarin wij opereren en willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In onze organisatie hanteren wij de volgende kernwaarden:

Professionaliteit
Wij handelen professioneel en willen daarin de beste kwaliteit leveren. Wij stellen ons daarbij objectief en integer op en zijn zorgvuldig en discreet. Dit met het oog op de specifieke situatie van onze klanten.

Persoonlijke aandacht
Wij willen aandacht hebben voor de ander zonder onszelf op te dringen. Wanneer wij weten wat u zakelijk en privé bezig houdt kunnen wij u optimaal ondersteunen. Mensen maken altijd het verschil, dit geldt ook voor onze klanten en onze organisatie.

Passie
Wij hebben passie voor ons vak, omdat wij hierin mensen kunnen helpen. Dit stimuleert ons het beste uit onszelf te halen en daarbij te streven naar de beste kwaliteit en service.

Praktisch
Wij hebben oog voor de praktijk en willen daarom in onze dienstverlening zoveel mogelijk praktische oplossingen bieden met het oog op de specifieke situatie van onze klanten. Zoveel mogelijk duidelijk en helder.

Profijt
Ons handelen moet meerwaarde opleveren voor onze klanten en onze organisatie. Alleen zo kunnen we een duurzame relatie onderhouden met voordeel voor alle belanghebbenden.

 

VWV_banner_site-nieuwsbr.jpg

twitter-bird-light-bgsvW&v samen stappen ondernemen