Dokkum, 0519-228150

Nieuws

Verhoging maxima TVL

04-03-2021 – De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn afhankelijk van de ruimte die de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak biedt. Dit tijdelijke steunkader is onlangs verlengd en verruimd. … Lees verder...

Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar

04-03-2021 – De minister van LNV ziet zich naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State genoodzaakt om de locatie van de PAS-melders bekend te maken via www.rijksoverheid.nl. Voordat de meldingen openbaar gemaakt worden, zal de minister eerst een besluit tot openbaarmaking nemen. Dit besluit wordt rond 4 maart 2021 gepubliceerd op … Lees verder...

Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie

04-03-2021 – Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag afhankelijk van de fosfaattoestand van het perceel extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daarvoor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde opgave. De fosfaattoestand wordt vanaf 2021 op basis van nieuwe indicatoren bepaald. … Lees verder...

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

04-03-2021 – Jonge landbouwers, die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben. Wanneer blokkerende zeggenschap? Er is sprake van blokkerende zeggenschap als men ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 kan … Lees verder...

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-2021 – De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) dat de aanvraagtermijn is gelijkgetrokken voor aanvragen met en zonder accountantsverklaring. Voor NOW-2 en NOW-3 is de aanvraagtermijn 38 weken. … Lees verder...

Stikstof- en fosfaatexcretie veehouderij onder plafonds

25-02-2021 – De totale fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel ligt onder de plafonds. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2020. De definitieve cijfers volgen in juni van dit jaar. De stikstofexcretie door de melkveehouderij is met 10 miljoen kg stikstof toegenomen ten opzichte van 2019 … Lees verder...

Bemesting grasoogst voor maïs op zand- en lössgrond voor 15 maart mogelijk

25-02-2021 – De teelt van maïs op zand- en lössgrond diende voor 16 februari aangemeld te worden bij RVO.nl. Op deze percelen mag in principe voor 15 maart geen drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib uitgereden worden. Er mag echter wel eerder met deze meststoffen bemest worden, indien er sprake is van grasland én er voor de teelt … Lees verder...

WOZ-beschikking goed controleren

25-02-2021 – Elk jaar wordt de WOZ-waarde van uw onroerende zaken vastgesteld. Deze waarde is dit jaar gebaseerd op de waarde op de peildatum 1 januari 2020. De WOZ-waarde is van belang voor: de onroerendezaakbelasting; het afschrijvingspotentieel van bedrijfsgebouwen; het eigenwoningforfait; de waardering van woningen in box 3; de … Lees verder...

Subsidie voor zeldzame melkkoeien

18-02-2021 – De subsidieregeling voor zeldzame melkkoeien wordt van 1 tot en met 31 maart 2021 opengesteld. De regeling geldt dit keer ook voor melkkoeien, behorend tot een dubbeldoeltype met zeldzame kleurslagen. Welke runderen? De subsidie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk een vrouwelijk rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd en … Lees verder...

Gevolgen uitspraak Raad van State over intern salderen

18-02-2021 – Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State geoordeeld, dat voor het intern salderen geen natuurvergunning meer nodig is. Dit geeft volgens een reactie van de gezamenlijke provincies meer handelingsvrijheid aan ondernemers, maar ook meer verantwoordelijkheid. De stikstofdepositie mag in totaal namelijk niet stijgen. Intrekken … Lees verder...

VWV_banner_site-nieuwsbr.jpg

twitter-bird-light-bgsvW&v samen stappen ondernemen