Dokkum, 0519-228150

vWV_branch_medisch.jpg

(Para)medici

Wij hebben veel ervaring in en specialistische kennis van de (para)medische sector waardoor wij u adequaat kunnen adviseren en begeleiden. Wij werken ondermeer voor huisartsen (ook apotheekhoudend), medisch specialisten, tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen, dierenartsen en paramedische beroepsbeoefenaren, zowel individueel werkend als in samenwerkingsverband.
In deze sector werken we met kengetallen op basis waarvan we kunnen aangeven waar u als ondernemer ten opzichte van uw collega's uit de pas loopt.memo contact opnemen

Waarin kunnen wij nog meer iets voor u betekenen?

  • Het bieden van ondersteuning bij een praktijkovername
  • Het vinden van de juiste rechtsvorm voor uw praktijk
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding bij uw financieringsaanvraag
  • Het bieden van ondersteuning en advisering bij personele aangelegenheden
  • Het optimaliseren van uw fiscale positie en financiële planning
  • Het opstellen van een vermogensoverzicht

Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt. Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideeën en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit. Maak ook een afspraak voor een adviesgesprek.

twitter-bird-light-bgsvW&v samen stappen ondernemen