Dokkum, 0519-228150

Nieuws

Uitschaarverklaring fosfaatrechten

18-01-2018 – Wanneer een melkveehouder op 2 juli 2015 vee had uitgeschaard, worden de bijbehorende fosfaatrechten toegekend aan de inschaarder. Als beide partijen het daarover eens zijn, kunnen de aan de inschaarder toegekende rechten (gedeeltelijk) worden overgedragen aan de melkveehouder door middel van een uitschaarverklaring. Een verzoek om … Lees verder...

Beschikking fosfaatrechten goed controleren

18-01-2018 – De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels van RVO.nl de beschikking inzake de vaststelling van de fosfaatrechten ontvangen. Het is raadzaam deze beschikking zorgvuldig te controleren. Controle gegevensDe volgende gegevens zullen gecontroleerd moeten worden: Is het aantal stuks vee en de verdeling over de verschillende … Lees verder...

NVWA controleert stalklimaat varkens

12-01-2018 – De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren. In het Besluit houders van dieren staat dat het klimaat niet schadelijk mag zijn voor het dier. Varkenshouders mogen zelf bepalen hoe zij voor een goed stalklimaat zorgen. De NVWA-inspecteurs maken bij de … Lees verder...

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

12-01-2018 – De minister van LNV heeft eind december in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 de einddatum van de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is. Op grond daarvan is in de Landelijke Landbouwnormen 2017, uitgegeven door de Belastingdienst, alsnog opgenomen dat over varkens- en pluimveerechten … Lees verder...

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij

04-01-2018 – Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. De regels uit deze AMvB zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw ten opzichte van de AMvB zijn een knelgevallen- en een vrijstellingsregeling. KnelgevallenregelingBedrijven kunnen er belang bij hebben dat het … Lees verder...

Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

04-01-2018 – Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee. In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor de volgende categorie├źn: bedrijven met een minimaal 5% lagere veebezetting op 2 juli 2015 door bijzondere omstandigheden (bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte of overlijden van … Lees verder...

Afschrijvingsnormen agrarische bedrijfsgebouwen

04-01-2018 – Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt worden voor investeringen die na aanvang van het boekjaar 2017/2018 in gebruik zijn genomen. Het gaat daarbij om "nieuw gebouwd". … Lees verder...

Btw-landbouwregeling per 1 januari afgeschaft

21-12-2017 – De btw-landbouwregeling wordt met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft. Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2018, waarin deze afschaffing is opgenomen. Voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna landbouwers) gaan met ingang van 1 januari 2018 de normale btw-regels gelden. Dat … Lees verder...

Mestverwerkingspercentages in 2018 ongewijzigd

21-12-2017 – Jaarlijks worden de percentages verplichte mestverwerking vastgesteld op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de Nederlandse landbouw. De minister van LNV heeft voor het jaar 2018 dezelfde percentages vastgesteld als die in 2017 gelden, namelijk 59% voor regio Zuid, 52% … Lees verder...

Wel afschrijving over varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten?

21-12-2017 – Het ministerie van Financi├źn heeft onlangs besloten dat er met ingang van 1 januari 2017 niet meer kan worden afgeschreven op varkens- en pluimveerechten. Ook stemde het ministerie vooralsnog niet in met de mogelijkheid tot afschrijving op de investering in fosfaatrechten. Als reden hiervoor noemde het ministerie dat in de mestwetgeving … Lees verder...

VWV_banner_site-nieuwsbr.jpg

twitter-bird-light-bgsvW&v samen stappen ondernemen