Dokkum, 0519-228150

Led: lichtpuntjes voor uw begroting!

Heeft u al eens overwogen om te investeren in led-verlichting? Als u led-verlichting namelijk op de juiste wijze binnen uw onderneming toepast, kan dit een relatief grote besparing opleveren. Een overstap van bijvoorbeeld tl-licht naar led-verlichting betekent wel een behoorlijke investering. Niet alleen de verlichting, maar ook de armaturen moeten worden vervangen. De terugverdientijd valt echter enorm mee; afhankelijk van uw  onderneming is dat al vanaf vijf jaar!

Led-verlichting heeft ook als voordeel dat de levensduur vele malen langer is dan tl-verlichting. Tevens betekent het toepassen van een lichtplan dat de verlichting op de werkplek aangenamer wordt – wat weer een gunstig effect heeft op de productiviteit.

Met onderstaand stappenplan gaat uw bedrijf zonder problemen over op led-verlichting:

  • Vraag een energie-advies. Erg belangrijk, omdat een lichtplan voor led-verlichting maatwerk is. Dat heeft te maken met het gebruik van het soort licht en de locatie van de lichtpunten. Het is mogelijk dat er in het nieuwe lichtplan minder armaturen nodig zijn.
  • Laat een offerte opstellen voor deze investering.
  • Vraag uw belastingadviseur om deze offerte door te rekenen. Dankzij enkele fiscale bepalingen kan de terugverdientijd voor led-verlichting zeer gunstig uitvallen.


Benieuwd of led-verlichting ook voor uw bedrijf lichtpuntjes kunnen zijn? Neem voor meer informatie eens vrijblijvend contact met ons op!

Verbeter uw rendement

Wist u dat het vaak betrekkelijk eenvoudig is het rendement van uw bedrijf te verbeteren? In de meeste ondernemingen is een schat aan informatie beschikbaar, maar jammer genoeg
wordt die vaak te weinig benut. Daardoor mist de ondernemer een belangrijk instrument om zijn onderneming optimaal te sturen en te beheersen. Een gemiste kans en niet nodig!

Wie meer resultaat uit zijn onderneming wil halen, moet zorgen voor een goed en actueel inzicht in de bedrijfsprestaties, en weten hoe deze zijn te beïnvloeden.
Een goede informatieanalyse en een (geautomatiseerd) informatiesysteem, gecombineerd met een efficiënt gevoerde administratie, helpen u de prestaties van uw bedrijf te meten - zeker wanneer u dit combineert met het formuleren van doelstellingen voor uw bedrijf. U zit dan als het ware achter het stuur van een auto met een helder zicht op de weg en het dashboard. Loopt uw administratie achter of is deze niet goed ingericht en heeft u geen goede managementinformatie, dan rijdt u met een beslagen voorruit en kapotte dashboardmeters.

Wilt u weten hoe u het rendement van uw onderneming kunt optimaliseren? Wij geven u graag advies. Niet alleen zijn wij gespecialiseerd in het optimaliseren van rendement bij bedrijven en organisaties, maar weten we ook alles over systemen om uw administratie en periodieke managementinformatie vergaand te automatiseren.
We attenderen u op alle zaken die uw aandacht nodig hebben, zodat u een optimaal rendement kunt behalen. Dat is onze visie op samen stappen ondernemen!

Wordt u begrepen door uw accountant?

Wat voor soort ondernemer bent u? Onderzoek heeft uitgewezen dat er in hoofdlijnen zes ondernemerstypen bestaan: de ontplooier (34% van de totale groep ondernemers), de pragmaticus (26%), de expert (22%), de hoeder (13%), de jager (4%) en de einzelgänger (1%).

Elke type kent zijn eigen ondernemersstijl, waarden en drijfveren. Tot welk type behoort u? Het is belangrijk om uw eigen waarden en drijfveren te kennen, want dat is van invloed op hoe u uw onderneming runt, nu en naar de toekomst toe. Maar het laat u ook zien waar uw valkuilen liggen - en dat heeft weer invloed op het rendement en hoe dik het beleg op de boterham kan zijn. Niet onbelangrijk!

Vaak worden ondernemers gezien als één groep met dezelfde behoeften. Ook door menig accountant. Niets is echter minder waar: iedere ondernemer is begonnen vanuit een eigen achtergrond en met een eigen doel voor ogen. Verreweg de meeste ondernemers vinden de accountant hun belangrijkste adviseur. Maar als die accountant alleen maar bezig is met hoe u zo weinig mogelijk belasting hoeft te betalen, dan komt u tekort!

Een accountant moet tegenwoordig een coach zijn voor een ondernemer. Dat fiscale en financiële zaken goed geregeld worden, is een vanzelfsprekendheid. De ondernemer van nu heeft echter ook behoefte aan iemand die zijn branche kent, die op de hoogte is van recente ontwikkelingen en die de ondernemer helpt om vanuit zijn of haar normen en waarden te werken.

Een accountant die de drijfveren van de ondernemer als uitgangspunt neemt: dáár wordt de ondernemer en de onderneming beter van. Wij zijn het type accountant dat u graag helpt met ondernemen!

Wat mag het kosten?

Er wordt deze weken weer heel wat gerekend in Nederland. Onze regering bedenkt allerlei mooie omschrijvingen om lastenverhogingen te verpakken. Veel ondernemingen en huishoudens zijn tegenwoordig gedwongen om de tering naar de nering te zetten. De overheid blijkbaar niet. De uitgaven van de overheid blijven maar stijgen, ondanks bezuinigingen. Tien jaar geleden bedroegen de uitgaven van de overheid circa 133 miljard euro. Voor 2014 zijn de overheidsuitgaven begroot op 267 miljard euro. Gecorrigeerd voor inflatie een stijging van 100 miljard euro! Het grootste deel van de inkomsten van de overheid komt uit belastingen en premies. Met elkaar moeten we dus in een periode van tien jaar 100 miljard euro extra opbrengen om de stijgende uitgaven van de overheid te betalen. Geld waar we geen andere zaken van kunnen kopen of schulden mee af kunnen lossen.

Natuurlijk is dit een ruwe berekening, maar wel gebaseerd op de feiten. Wat betekent dit voor u? Het wordt steeds belangrijker om goed in de gaten te houden of u niet onnodig belasting betaalt of te weinig toeslag ontvangt! In de praktijk zien we dit nogal eens misgaan. Daarmee benadeelt u zichzelf. Ondernemers laten fiscale mogelijkheden liggen en particulieren laten toeslagmogelijkheden liggen. Netto geld!

Een ander schrijnend voorbeeld is de vanaf dit jaar verhoogde eigen bijdrage die iemand moet betalen die in een verpleeghuis moet worden opgenomen en nog spaargeld heeft. Of nog erger een woning die een paar jaar te koop staat. Volgens de overheid heeft u hierop een rendement van12%! Wat dit betekent? Stel een weduwe heeft AOW en een klein pensioen. Maar ook een vermogen van € 200.000. Bijvoorbeeld door een huis dat afgelost is. Zij krijgt een bijtelling van bijna € 15.000 en betaalt per maand € 1.550 aan eigen bijdrage. Onderneemt u op tijd actie, dan hoeft het niet zover te komen.

Ons advies? Bezuinig niet op deskundig advies, bel 0519-228150!

Hebt u als zzp’er nu echt een ondernemingsplan nodig?

U kent het wel: de werknemer die na een jarenlang dienstverband ineens eigen baas is. Met een mooie leasebak voor de deur en met een goedgevulde opdrachtportefeuille tot aan de bouwvak. Bij zijn oude werkgever, dat wel. Het uurtarief is ook wat aan de lage kant, maar ach, er zijn ook weinig kosten. Een ondernemingsplan is voor zo’n zzp’er niet nodig, want hij is nooit ziek, werk is er voldoende en voor de oude dag kan hij best zelf wat opzij leggen. Al met al goed geregeld. Toch?

Nog afgezien van wat de fiscus van bovenstaand verhaal vindt, is het verstandig om over een aantal zaken na te denken en dat vast te leggen in een ondernemingsplan. Want iedere ondernemer, ook u als zzp’er, loopt risico. Gelukkig kunt u heel veel risico’s afdekken of bijsturen, als u daar tijdig over heeft nagedacht; als u samen met de juiste mensen om u heen een plan heeft opgesteld.

Enkele voorbeelden? Stel dat uw voormalige baas ineens geen werk meer voor u heeft, en dit komt totaal onverwacht. Wat dan? Hebt u dan een eigen netwerk opgebouwd? En wat als uw klant u niet meer kan betalen? Helpt het dan om wekelijks een factuur te sturen en regelmatig te vragen waar het geld blijft? Hoeveel omzet moet u halen om iedere maand uw hypotheek te kunnen betalen? Is het ook verstandig om al vast een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting aan te vragen?

Wordt u onrustig nu u dit artikel heeft gelezen? Voor een rustgevend gesprek kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Voor een stap in de goede richting.

Doelgericht ondernemen betekent rendement

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Wellicht runt u ook een dergelijk bedrijf; met eigen geld, volledige inzet en kunde. Wie begint met ondernemen heeft vaak een doel voor ogen. Misschien heeft u dat nu nog. Maar misschien heeft u, net zoals helaas veel andere ondernemers, nu al uw tijd en energie nodig om te overleven.

Wij merken dat ondernemers meer dan ooit behoefte hebben aan helder advies en ondersteuning. We merken ook, dat ze dat veel te vaak niet krijgen. Ondersteuning is vaak gebaseerd op (te) oude cijfers en meestal alleen fiscaal gericht. Nu is dat laatste natuurlijk ook belangrijk, maar er is veel meer te doen.
Alles staat en valt met rendement en voldoende geld om te ondernemen. Dat je daarbij niet onnodig belasting wilt betalen, is een gegeven. Belangrijk is verder om een verdienmodel te vinden dat past bij deze tijden van verandering en om te blijven zoeken naar mogelijkheden om binnen het eigen bedrijf kosten te besparen. Dat lijkt lastig, maar er is vaak veel meer mogelijk dan u denkt.

Wij willen u als ondernemer graag helpen uw doelen te bereiken. Want wie doelgericht bezig is, kan vaak nog voldoende rendement behalen. Vanzelfsprekend zorgen wij hierbij voor adequate managementinformatie. Daarnaast helpen we u, indien nodig, uw onderneming efficiënt te runnen en risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

 

VWV_banner_site-nieuwsbr.jpg

twitter-bird-light-bgsvW&v samen stappen ondernemen